Le cirque Breuil / Monciair / Ciarforon / Grand Paradis, vu de Punta Foura
Le cirque Breuil / Monciair / Ciarforon / Grand Paradis, vu de Punta Foura - Grand Paradis, Raid en boucle par Punta Foura (Grand Paradis) - Par Pja